Sözlükte "davranışçılık" ne demek?

1. Ruhbilimin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin ruhbilimin araştırma alanına girdiğini yadsıyan görüş, behavyorizmdavranışçılık

Davranışçılık kelimesinin ingilizcesi

n. behaviorism, behaviourism [Brit.]