Sözlükte "davranışçılık" ne demek?

1. Ruhbilimin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin ruhbilimin araştırma alanına girdiğini yadsıyan görüş, behavyorizm.

Davranışçılık kelimesinin ingilizcesi

n. behaviorism, behaviourism [Brit.]

Davranışçılık nedir? (Felsefe)

Burjuva psikolojisinin, pragmatizm eve pozitivizm’ le sıkıca bağlı olan yaygın bir akımına verilen ad.

Birinci Dünya Savaşı’ ndan önce Amerika Birleşik Devletleri’ nde ortaya çıkmış, o zamandan bu yana birçok kapitalist ülkede psikoloji alanındaki görüşlerde etkili akımlardan biri olmuştur. Davranışçılığın ana tezi, zihinsel bir fenomen olarak bilinç (-^ bilinçlenme/bilinç) -algı, düşünce- diye bir şey olmadığı, buna karşılık maddi çevre ile organizma arasında genel yasal düzenliliklere uygun bir bağlamlılık bulunduğu ve bu bağlanıldık içinde uyarım ile tepki arasındaki ilişkinin belirleyici etken olduğu görüşüne dayanır. Davranışçılığın önde gelen temsilcileri Watson, Thorndike, Lashley vb. ’ dir.

Özellikle Skinner’ in temsil ettiği günümüzdeki yeni-davranışçılık görüşleri, Pavlov’ un yüksek düzeydeki sinir faaliyetleri öğretisine dayanır ancak Pavlov’ un görüşlerini, işlemcilik’ in felsefi görüşleriyle birleştirip, onun içindeki maddeci karakteri çarpıtır. Yeni davranışçılık, -heyecan-irkilme potansiyeli, tutukluk, alışkanlık gibi ara halkalarla-- «uyarım-tepki» ilişkisinin dar çerçevesini genişletmişse de, bu görüşlerin mekanik karakterini değiştirmeyi başaramamıştır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç